Logo      

Právní informace
Ochrana vašeho soukromí je pro Luděk Sládek - LS důležitá. Proto jsme vytvořili Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je stanoveno, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše údaje. Věnujte chvilku tomu, abyste se seznámili s našimi postupy při ochraně osobních údajů, a pokud budete mít nějaké dotazy, napište nám.
Shromažďování a použití osobních údajů
Osobní údaje jsou data, která je možné použít k jedinečné identifikaci nebo kontaktování jednoho člověka. O poskytnutí vašich osobních údajů můžete být požádáni, když budete kontaktovat firmu Luděk Sládek – LS (dále jen LS). Firma LS může tyto osobní údaje vzájemně sdílet a používat ve shodě s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Můžeme je také kombinovat s dalšími informacemi, abychom mohli poskytovat a vylepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu. Zde najdete několik příkladů typů osobních údajů, které může firma LS shromažďovat, a způsobů jejich použití.
Jaké osobní údaje shromažďujeme
Když zaregistrujete svůj email, zakoupíte produkt, stáhnete aktualizaci softwaru, můžeme přitom shromažďovat řadu údajů včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, preferovaných kontaktů a informací o kreditních kartách. Jestliže sdílíte pořízený obsah se svou rodinou a přáteli pomocí registrace či zakoupení produktů a služeb, firma LS může shromažďovat údaje, které o těchto uživatelích poskytnete, včetně jejich jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
Jak osobní údaje používáme
Shromažďované osobní údaje nám umožňují vás informovat o nejnovějších produktech proCGI uváděných na trh firmou LS a nadcházejících akcích. Také nám pomáhají zlepšovat naše služby, poskytovaný obsah a reklamu. Pokud nechcete, abychom vám zasílali podobné informace, můžete se kdykoli odhlásit aktualizací svých předvoleb. Osobní údaje nám také pomáhají vyvíjet, dodávat a zlepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu. Čas od času můžeme vaše osobní údaje použít k tomu, abychom vám zaslali důležitá upozornění, např. informace o nakupování nebo o změnách našich podmínek a zásad. Protože tyto informace jsou důležité pro vaši komunikaci se firmou LS, z odběru těchto informací není možné se odhlásit. Osobní údaje používáme také pro vnitřní účely, např. pro audit, analýzu dat a výzkum, abychom mohli zlepšovat naše produkty, služby a komunikaci se zákazníky. Pokud se zúčastníte propagační akce, můžeme vaše údaje použít při zajišťování těchto akcí.
Shromažďování a použití neosobních údajů
Shromažďujeme také neosobní údaje, data v takové formě, která neumožňuje přímé spojení s konkrétní osobou. Neosobní údaje můžeme shromažďovat, používat, přenášet a zveřejňovat za libovolným účelem. Dále je uvedeno několik příkladů shromažďovaných neosobních údajů a jejich použití: Můžeme shromažďovat údaje jako je zaměstnání, jazyk, PSČ, region, abychom lépe pochopili chování zákazníků a mohli zlepšovat naše produkty, služby a reklamu. Můžeme také shromažďovat informace týkající se aktivit zákazníků na našich internetových stránkách. Tyto informace jsou používány souhrnně a pomáhají nám poskytovat našim zákazníkům užitečnější informace a také pochopit, které části našich internetových stránek, produkty a služby jsou pro zákazníky nejzajímavější. Souhrnné údaje jsou z hlediska těchto Zásad ochrany osobních údajů považovány za neosobní.Pokud zkombinujeme neosobní údaje s osobními, budou kombinované údaje považovány za osobní až do té doby, dokud budou používány tímto společným způsobem.
Sdělování údajů třetím stranám
Čas od času může společnost firma LS poskytnout určité osobní údaje strategickým partnerům, kteří spolupracují s firmou LS při poskytování produktů a služeb, nebo kteří pomáhají firmě LS s prodejem produktů. Když si např. koupíte webové stránky poskytnete firmě LS a provozovateli webhostingu, aby si vyměnili informace, které poskytnete během procesu aktivace za účelem následného poskytování služeb. Pokud vám bude používání služby schváleno, váš účet se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů firmou LS a provozovatelem hostingových internetových služeb. Osobní údaje budou firmou LS poskytovány výhradně za účelem poskytování nebo zlepšování našich produktů, služeb a reklamy. Nebudou poskytovány třetím stranám pro jejich marketingové účely!
Poskytovatelé služeb
Firma LS sdílí osobní údaje se společnostmi, které jí poskytují služby, např. zpracování informací, správu a zpracování údajů o zákaznících, poskytování služeb zákazníkům, vyhodnocování vašeho zájmu o naše produkty a firmy spolupracující a spolupodílející se na výrobě či službách. Tyto společnosti jsou povinny vaše údaje chránit a mohou sídlit všude, kde působí firma LS.

LS, Ve Velkém Luhu  1. 11. 2012