Logo      

FILOSOFIE

Mít úskvělou inspiraci,
najít rychlé a překvapivé řešení uměleckého díla,
rozšiřovat si znalosti ze stále náročnější techniky
používané v nových digitálních
a ostatních tvůrčích technologiích.

Zvolit rovnováhu mezi kvalitou, časem a náklady,
získat dobré zákazníky a udělat si dostatečný čas
pro každého z nich.

Společenská odpovědnost studia ProCGI (CSR)

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility) grafického studia Professional Computer Graphic International je založena na filozofii managementu "tvorba nových hodnot" a odpovědného podnikání. Studio ProCGI Luďka Sládka se snaží naplnit důvěru a očekávání společnosti tím, že plní své závazky ke všem svým investorům a dodavatelům a přispěje k realizaci trvale udržitelné firmy.ProCGI připravuje signaturu globální dohody OSN (United Nations Global Compact), obecně přijatých zásad, týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Studio se také do budoucna připojí k japonské globální dohodě (Global Compact Japan Network, GC-JN). Politika firmy Luděk Sládek - LS je respektovat a dodržovat tyto a další univerzální principy a je včleněna do Obchodních podmínek tohoto studia, odpovědného podnikání, která jsou sdílena po celém světě, což ve studiu ProCGI pomáhá zajistit dodržování těchto univerzálních principů, zejména protikorupční politiky firmy. Odkaz:https://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/.

EKO cíle

Jako vedoucí výrobce 3D grafiky v české republice, studio ProCGI bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Ochrana přírody je jedním z našich klíčových úkolů a nezbytnou součástí filosofie řízení naší firmy – tvorby nových hodnot.

"Filosofie řízení studia ProCGI je vytvářet nové hodnoty. Toto neznamená pouze vytvářet nové produtky s revolučními vlastnostmi a nekomforního vzhledu. Nové hodnoty jsou také nové cesty k lepší péči o životní prostředí." Luděk Sládek 2012